Xəbərlər

Müdafiə naziri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə olub

Müdafiə naziri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir.
Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin rəhbər heyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan iki bölmədə aparılan işlərlə tanış olaraq modul tipli komplekslərə baxış keçirib və çay süfrəsi arxasında hərbi qulluqçularla söhbət aparıb.
Qeyd edək ki, şəxsi heyətin rahat yerləşməsi, qidalanması və məişət şəraitinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədilə qısa müddətdə azad edilmiş ərazilərdə onlarla müxtəlif təyinatlı modul tipli komplekslər quraşdırılıb. Bu istiqamətdə fəaliyyətlər hazırda da davam etdirilir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəxsi heyətin ərzaq, təzə tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını gücləndirmək məqsədilə Ali Baş Komandanının tapşırığına əsasən yeni ərzaq anbarları tikilərək istifadəyə verilib.
Şəxsi heyətin ilboyu təzə və yüksək kalorili ərzaq ilə təmin olunması məqsədilə istifadəyə verilən bu anbarlarda saxlanılan məhsullar təminatı gücləndirmək üçün müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən hərbi hissə və bölmələrə çatdırılır.

____

Министр обороны посетил подразделения, дислоцированные на освобожденных от оккупации территориях

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства, ознакомившись с работой, проводимой в двух подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, осмотрели комплексы модульного типа, и провели беседу с военнослужащими за чайным столом.
Следует отметить, что с целью обеспечения удобного размещения, питания и обеспечения высокого уровня бытовых условий личного состава в короткие сроки на освобожденных территориях установлены десятки модульных комплексов различного назначения. Работа в этом направлении продолжается.
По поручению Верховного Главнокомандующего в целях усиления снабжения личного состава продуктами питания, свежими овощами и другой сельскохозяйственной продукцией на освобожденных территориях были построены и сданы в эксплуатацию новые продовольственные склады.
Продукты, хранящиеся на этих складах, введенных в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей в течение года, доставляются в воинские части, дислоцированные на разных направлениях, для усиления снабжения.

____

The Minister of Defense visited units stationed in the liberated territories

According to the order of the President of the Republic of Azerbaijan, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, Mr. Ilham Aliyev, work on improvement of social and living conditions of units stationed in the liberated territories is being carried out.
The Minister of Defense Colonel General Zakir Hasanov and the leadership of the ministry getting acquainted with the work carried out in two units stationed in the territories liberated from the occupation inspected the modular-type complexes, and talked to servicemen.
It should be noted that in order to ensure comfortable arrangement, food, and a high level of living conditions for military personnel, dozens of modular-type complexes for various purposes have been installed in liberated territories in a short time. Work in this area is being continued.
Under the instructions of the Supreme Commander-in-Chief, new food warehouses were built and commissioned in the liberated territories to strengthen the supply of military personnel with food, fresh vegetables, and other agricultural products.
Products stored in these warehouses, which were put into operation to provide military personnel with fresh and high-calorie food throughout the year, are delivered to military units deployed in different directions to strengthen their supply.

Cavab yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.