Xəbərlər

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi keçirilib

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi keçirilib

“Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planı”na əsasən komanda-qərargah təlimi keçirilib.
Komanda-qərargah təlimində Naxçıvan Qarnizonu Qoşunları müxtəlif döyüşə hazırolma dərəcələrinə gətirilib, birləşmə və hissələr “Həyəcan” siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılıb. Müxtəlif dərəcəli döyüşə hazırolma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyətin tapşırıqları operativ yerinə yetirməsi məşq etdirilib.
Təlimin sonuncu mərhələsində birləşmə və hissələrin fəaliyyəti, qərarların və hesablamaların reallığı Naxçıvan Qarnizonunun Simulyasiya Mərkəzindəki kompüterlər vasitəsilə qiymətləndirilib. Komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul edib yuxarı qərargaha məruzə etməsi, tabelikdə olanlara çatdırması, döyüşün təşkili üzrə bacarıq və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə kompüterlər üzərində məşqlər keçirilib.
Təlimin yekununda icra edilmiş fəaliyyətlərin təhlili aparılan zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu bildirilib, təlimə cəlb olunan birləşmə və hissələrin komandir və qərargahlarının fəaliyyətləri Qarnizonun koordinasiya qrupu tərəfindən qiymətləndirilərək aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində verilmiş tapşırıqlar birləşmə və hissə komandirləri ilə dəqiqləşdirilib.

____

В войсках Нахчыванского гарнизона прошли командно-штабные учения

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год были проведены командно-штабные учения.
В ходе командно-штабных учений войска Нахчыванского гарнизона были приведены в различные степени боевой готовности, соединения и части были подняты по тревоге и выведены в районы учений. Личный состав отработал оперативное выполнение задач при приведении в различные степени боевой готовности.
На последнем этапе учений деятельность соединений и частей, а также реальность решений и расчетов были оценены с помощью компьютеров в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона. Компьютерные учения были проведены с целью совершенствования навыков и способностей командирского состава принимать решения в короткие сроки в соответствии со сложившейся тактической обстановкой и докладывать вышестоящему штабу, доводить до своих подчиненных и организовывать боевые действия.
В конце учений в ходе анализа отработанных действий было отмечено, что поставленные цели были достигнуты, деятельность командиров и штабов соединений и частей, привлеченных к учениям, была оценена координационной группой гарнизона, а также были уточнены указания по устранению выявленных недостатков с командирами соединений и частей.
____

The Nakhchivan garrison troops conducted Command-Staff Exercises

In accordance with the combat coordination plan of the Nakhchivan garrison troops for the 2021 training year, Command-Staff Exercises were conducted.
During the Command-Staff Exercises, the troops of the Nakhchivan garrison were brought into the state of combat readiness of various levels, formations, and units have been put on alert and withdrawn to the exercise areas. The military personnel worked-out the quick fulfillment of tasks while bringing them to various levels of combat readiness.
At the last stage of the exercises, the activity of formations and units, the reality of decisions, and calculations were evaluated on the computers at the Simulation Center of the Nakhchivan garrison. Computer-assisted exercises are conducted with the aim of improving the skills and abilities of the commanders to make decisions in a short time in accordance with the current tactical situation and report to the command staff, as well as to bring decisions made to their subordinates and organize combat operations.
At the end of the exercises, during the analysis of the performed activities, it was noted that the assigned goals were achieved, the activities of the commanders and headquarters of formations and units involved in the exercises were evaluated by the Coordination group of the garrison, and the instructions for eliminating of identified shortcomings with the commanders of formations and units were clarified.

Həmçinin bax,

Müdafiə Nazirliyi tibbi təhsili olan şəxslərin həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbulunu elan edir:

Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq istəyənlərin nəzərinə:

Copyright © Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Rəsmi internet səhifəsi –
Facebook –
Instagram –
Twitter –
Youtube –

Cavab yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.