Xəbərlər

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında hərbi hissə komandirləri və müavinləri ilə komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında hərbi hissə komandirləri və müavinləri ilə komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib.
Komandir hazırlığı məşğələsi komandirlərin və qərargah zabitlərinin yaranmış mürəkkəb şəraitdə döyüş tapşırığını vaxtında və dəqiq yerinə yetirmək bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilib. Səhra şəraitində təşkil edilmiş təlim yerlərində “Artilleriya divizonunun atış və atəşin idarə olunması”, “Motoatıcı briqadanın ikinci eşelon taborunun müdafiə rayonunu tutması” və “Komanda məntəqəsində döyüş işinin təşkili qaydası” mövzularında məşğələlər keçirilib, zirehli tank texnikalarından praktiki atışları nümayiş olunub.
Məşğələlərin sonunda zabitlərin rəhbəredici sənədlərdən və hərbi topoqrafiyadan nəzəri bilikləri yoxlanılıb.
Birləşmənin Təlim-Tədris Mərkzində keçirilən yekunda bildirilib ki, məqbullar götürülən zaman hərbi hissə komandirləri və müavinləri komandir hazırlığından yüksək nəticə göstəriblər.
_____

В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке с командирами воинских частей и их заместителями

В войсках Нахчыванского гарнизона с командирами воинских частей и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.
Занятия были проведены с целью совершенствования навыков командиров и штабных офицеров по своевременному и точному выполнению боевых задач в сложившейся сложной обстановке. В ходе учений, организованных в полевых условиях, были проведены занятия на темы «Стрельба и управление огнем артиллерийского дивизиона», «Занятие оборонительных позиций батальоном второго эшелона мотострелковой бригады» и «Правила организации боевой работы на командном пункте», выполнены практические стрельбы из бронетанковой техники.
В завершение занятий были проверены теоретические знания офицеров по руководящим документам и военной топографии.
В ходе подведения итогов в Учебно-тренировочном центре отмечалось, что командиры и заместители командиров воинских частей показали высокие результаты на зачетах по командирской подготовке.
____

Command training classes were conducted with commanders and deputy commanders of military units of Nakhchivan garrison troops

The command training classes with commanders and deputy commanders of military units were held in the Nakhchivan garrison troops.
The classes were held with the aim of improving the skills of commanders and staff officers in the timely and accurate fulfillment of combat missions in the current difficult situation. Classes on “Artillery battery’s firing and firing control”, “Occupation of the defensive area by the second echelon Battalion of the Motorized Rifle Brigade”, and “Rules of organization of combat activity at the command post” were held at the training sites organized in the field. Practical combat firing from armored vehicles was also carried out.
At the end of the classes, the officers’ theoretical knowledge of guidance documents and military topography was tested.
In the course of summing-up held at the Training Center, it was stated that the commanders and deputy commanders of the military units have shown high results in the commander’s training.

Həmçinin bax,

Müdafiə Nazirliyi tibbi təhsili olan şəxslərin həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbulunu elan edir:

Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq istəyənlərin nəzərinə:

Copyright © Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Rəsmi internet səhifəsi –
Facebook –
Instagram –
Twitter –
Youtube –
Telegram –

Cavab yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.