Xəbərlər

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında yeni tədris ili başlayıb

Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında yeni tədris ili başlayıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təsdiq etdiyi “Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarının 2021-ci tədis ilinə uzlaşma planı”na əsasən Qarnizon Qoşunlarında yeni tədris ilinə start verilib.
Yeni tədris ilinin ilk həftəsi ənənəvi olaraq birləşmə və hərbi hissələrdə müxtəlif dərəcəli döyüşə hazırolma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyət tərəfindən vəzifələrin öyrənilməsi, bölmələrin tapşırıqlarının dəqiqləşdirilməsi və müxtəlif variantlar üzrə məşq etdirilməsi ilə başlayıb.
Naxçıvan Qarnizonunda qoşunların və qərargahların birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış koordinasiya qrupu xəbərdaretmə və məlumat mübadiləsində çevikliyin təmin edilməsi, daxil olmuş əməliyyat məlumatlarının qəbulu, təhlili, operativ analizi və hər bir siqnal üzrə yerinə yetirilən fəaliyyətlərin alqoritminin müzakirəsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qoşunlarda olub. Birləşmə və hissələrin fəaliyyətinə nəzarət edən koordinasiya qrupu mövcud problemləri qeyd edib, onların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün birləşmə və hərbi hissə komandirləri ilə tapşırıqlar yerindəcə dəqiqləşdirilib.
Qarnizonun döyüş hesabatına uyğun olaraq qoşunların xəbərdar edilməsi, həyəcan siqnalı ilə qaldırılması, cəmləşmə rayonlarına çıxarılması, gizli idarə olunması və qəfil ortaya çıxan tapşırıqların icrası üzrə məşqlər və təlimlər müxtəlif səviyyələrdə növbəti bir neçə gündə də davam edəcək.
____

В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год

Согласно утвержденному Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики «Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», в войсках гарнизона начался новый учебный год.
Первая неделя нового учебного года традиционно началась с изучения личным составом своих обязанностей при приведении в состояние боевой готовности разной степени в соединениях и воинских частях, уточнения задач подразделений и их тренировки по различным вариантам.
Координационная группа, созданная для слаживания совместных действий войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, посетила воинские части с целью обсуждения и совершенствования обеспечения гибкости в оповещении и обмене информацией, получения и быстрого анализа оперативной информации, а также алгоритма действий по каждому сигналу. Координационная группа, контролирующая деятельность соединений и частей, зафиксировала имеющиеся проблемы, после чего с командирами соединений и воинских частей на месте были уточнены задачи по их скорейшему устранению.
Согласно боевому отчету гарнизона, тренировки и учения по оповещению, подъему по тревоге, выдвижению войск в районы сосредоточения и скрытому управлению ими, а также выполнению внезапно поставленных задач будут продолжаться на различных уровнях в течение следующих нескольких дней.
____

A new training year has begun in the Nakhchivan garrison troops

According to the “Plan for coordination of the troops of the Nakhchivan garrison for the 2021 training year,” approved by the Chairman of the Supreme Majlis of the Nakhchivan Autonomous Republic, a new training year has begun in the garrison troops.
The first week of the new training year has traditionally begun with the study by the military personnel of their duties in bringing them to a state of combat readiness of various degrees within formations and military units, as well as clarifying the tasks of the units and training in various options.
The Coordination Group, established for coordination of joint actions of troops and headquarters in the Nakhchivan garrison, visited military units to discuss and improve flexibility in alerting and exchanging of information, receiving and quick analyzing of operational information, as well as an algorithm of actions for each signal. The Coordination Group, which controls the activities of formations and units, has detected the existing problems, after which the tasks for their early elimination were clarified with the commanders of formations and military units on the spot.
According to the combat report of the garrison, training and exercises on alerting, putting on the alert, advancing troops into concentration areas and covert controlling them, as well as fulfilling suddenly assigned tasks will continue in various levels over the next few days.

Copyright © Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Rəsmi internet səhifəsi –
Facebook –
Instagram –
Twitter –
Youtube –
Telegram –

Həmçinin bax,

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə –

Cavab yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.